Gisteren heeft het Vlaams Parlement unaniem het licht op groen gezet om de zelfrijdende auto in Vlaanderen mogelijk te maken. Aan de Vlaamsev2-pg-36-no-hands-1-lawrence regering wordt opdracht gegeven om werk te maken van testritten en in overleg met de federale regering zullen de laatste hinderpalen op wetgevend vlak weggewerkt worden.

Print Print

Vlaams Parlementslid Peter Van Rompuy vroeg aan Minsiter van mobiliteit Weyts of zelfrijdende auto’s binnen het bestaande wettelijk kader mogelijk zijn.DezeDriver-less-cars2 vraag is des te prangender sinds autoconstructeur Tesla recent aankondigde dat over twee maand via een software update al haar wagens autonoom zullen rijden op snelwegen (niet in stedelijke context), zonder dat de chauffeur het stuur nog hoeft vast te houden. Tijdens de hoorzitting in het Vlaams Parlement liet autofederatie Febiac weten dat dit wel degelijk mogelijk is op de openbare weg en wel binnen de huidige wetgeving mits…

Print Print

‘Over twintig jaar zal het verboden zijn om nog zelf met de auto te rijden. We zullen het gewoonweg te gevaarlijk vinden.’ Dat is de provocerende stelling van deview-1 CEO van de Amerikaanse autobouwer Tesla, Elon Musk. ‘Net zoals de eerste liften aanvankelijk door een bode moesten worden bediend opdat we er in zouden durven stappen, staat nu niemand er nog bij stil dat de lift volledig autonoom op en neer gaat. Zo zal het ook met de zelfrijdende auto gaan. Uit onderzoek blijkt dat…

Print Print

Op initiatief van Vlaams Parlementsleden Peter Van Rompuy en Mathias De Clercq werd een meerderheid gevonden om een resolutie in te dienen voor de uitrol vanzelfrijdende-auto-google-kan-snelheidslimiet-overtreden een proefproject voor zelfrijdende auto’s op privaat of semi-publiek terrein in Vlaanderen. Ook op federaal vlak werd een resolutie ingediend om het wetgevend kader aan te passen zodat…

Print Print

Peter Van Rompuy dient een voorstel van resolutie in om testritten met de zelfrijdende auto op Vlaamse wegen toe te laten. Door de zesde staatshervorming is hetgooglecar gebruik van de weg een Vlaamse bevoegdheid geworden. Daarenboven werd ook in het federale regeerakkoord door de Zweedse coalitie het pad geëffend met een princiepsakkoord tot creatie van…

Print Print
About

Over deze Blog

We mogen hierbij niet enkel naar de dingen kijken zoals ze zijn en ons afvragen: waarom? Het is hoog tijd om nieuwe ideeen te lanceren en ons af te vragen: waarom niet?

Peter’s Twitter
 
RSS