Het dreigend stroomtekort is opnieuw brandend actueel. Het thema zal ook deze en volgende winters meermaals terugkomen. Niet enkel de overheid, maar120130010326-nudge-lights-factory-sticker-vertical-galleryook gezinnen moeten duurzaam met energie omgaan. Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Van Rompuy wijst hiervoor op de mogelijkheid van nudges. Het betreft een economische gedragswetenschap die burgers motiveert hun gedrag aan te passen door kleine en kosteloze ingrepen in het…

Print Print

Zonder de belastingdruk te verhogen toch de inkomsten voor de overheid verbeteren, en tegelijk de aversie voor het betalen van belastingen milderen. Het lijktTax-on-web1onmogelijk en toch kan het, door de belastingbrief interactiever te maken. Tax-on-Web zou zich hier uitstekend toe lenen, en dat kan naast de klassieke inspanningen tot fiscale vereenvoudiging en de strijd tegen fiscale fraude, uiteindelijk leiden tot…

Print Print

Peter Van Rompuy schreef een bijdrage voor het boek ‘Bruto Nationaal Geluk – Bhutan inspireert de wereld’. Een boek over geluk als maatschappelijk gegeven. Onder de titel ‘geluk en politiek, haat en liefde?’ toont hij aan dat beiden onafscheidelijk zijn en pleit hij voor een set van indicatoren die maatschappelijke vooruitgang meten, alsook de oprichting van een Belgische ‘nudge’-unit …

Print Print

Iedereen is op zoek naar hét wondermiddel om de economie te doen groeien, zonder de geldkranen van de overheid open te zetten. Wel, een nieuwe economische wetenschap maakt hierover furore. Obama en Cameron hebben zelfs al enkele jaren een speciale cel op hun kabinet die zich bezig houdt met ‘nudge’. Nudge betekent ‘een duwtje geven’ (in de goede richting). Door kleine ingrepen in overheidsoptreden kunnen we burgers motiveren om hun gedrag aan te passen.

Print Print
About

Over deze Blog

We mogen hierbij niet enkel naar de dingen kijken zoals ze zijn en ons afvragen: waarom? Het is hoog tijd om nieuwe ideeen te lanceren en ons af te vragen: waarom niet?

Peter’s Twitter
 
RSS