fill_642x386_57418273Peter Van Rompuy wil elke jongere tussen 18 en 25 jaar een gegarandeerd aanbod doen tot een vrijwillige burgerdienst van normaliter 1 jaar. Onze maatschappij heeft nood aan plekken waar alle lagen van de bevolking elkaar ontmoeten. Eén van de plaatsen waar dit vroeger gebeurde, was de verplichte legerdienst. De vrijwillige burgerdienst zou een zo’n nieuwe ontmoetingsplaats kunnen creëren, waar jongeren gezamenlijk burgerzin kunnen ontwikkelen door…

Print Print

42-27129863Erfenissen zijn vaak complex en niet zelden een bron van conflicten. Vaak ontstaat er ook wrevel omtrent het betalen van de successierechten (recent herbenoemd als erfbelasting). Veel heeft te maken met de verouderde regelgeving die op sommige vlakken in groot contrast staat met de nieuwe realiteiten in onze maatschappij: mensen leven langer, er zijn meer nieuw-samengestelde gezinnen waarbinnen ook emotioneel-affectieve banden groeien, en de prijzen van roerende en onroerende goederen zitten al jaren in stijgende lijn. Vlaams volksvertegenwoordigers Katrien Schryvers, Peter Van Rompuy en fractievoorzitter Koen Van den Heuvel snijden in een nieuwe conceptnota een aantal pijnpunten aan…

Print Print

Brexit debat Vlaams Parlement Van Rompuy

De Brexit is een wake up call.

Blijkbaar zit de onvrede nog dieper dan velen hadden verwacht …

Print Print

Verhoog bedrag crowdfunding tot 10.000 euro (per persoon) voor investeringen in hernieuwbare energie

Sinds kort is het weer rendabel om te investeren in zonne-energie. Maar het aanleggen van een industrieel zonnepanelenpark vraagt nog steeds heel wat startkapitaal. Om hiervoor de nodige financiële middelen te mobiliseren, wordt er meer dan ooit gekeken naar crowdfunding. Ook al werd de wetgeving opcrowdfunding in 2014 nog versoepeld, toch is de maximale bijdrage per persoon nog beperkt tot 1.000 euro (voor projecten tot maximaal 300.000 euro). Dat bedrag is te laag om een boost te kunnen geven aan investeringen in hernieuwbare energie. Vlaams Parlementslid Peter Van Rompuy roept daarom Vlaams minister van energie Tommelein en federaal minister van financiën Van Overtveldt op om de handen in elkaar te slaan en deze limiet te verhogen van 1.000 naar 10.000 euro per persoon voor investeringsprojecten tot 1.000.000 euro specifiek gericht op hernieuwbare energie. Van Rompuy zal hierover minister Tommelein in het Vlaams parlement ondervragen. ‘Een verhoging van de crowdfunding limiet naar 10.000 euro kan een boost geven aan de oproep van minister Tommelein om te investeren in zonne-energie, en dit zonder dat bijkomende subsidies vanwege de overheid nodig zijn.’ stelt Peter Van Rompuy…

Print Print

Peter Van Rompuy dient een voorstel van resolutie in om testritten met de zelfrijdende auto op Vlaamse wegen toe te laten. Door de zesde staatshervorming is hetgooglecar gebruik van de weg een Vlaamse bevoegdheid geworden. Daarenboven werd ook in het federale regeerakkoord door de Zweedse coalitie het pad geëffend met een princiepsakkoord tot creatie van…

Print Print
Paginas: 1 2 3 4 Volgende pagina »
About

Over deze Blog

We mogen hierbij niet enkel naar de dingen kijken zoals ze zijn en ons afvragen: waarom? Het is hoog tijd om nieuwe ideeen te lanceren en ons af te vragen: waarom niet?

Peter’s Twitter
 
RSS