VlaamsParlement_LogoDe CD&V-fractie in het Vlaams Parlement wenst over te gaan tot de aanwerving van een

adviseur voor het beleidsdomein begroting en fiscaliteit. Het betreft een voltijdse opdracht.

Taakomschrijving:

· opvolgen van de evoluties op het vlak van de regelgeving en het beleid in de domeinen 
begroting en fiscaliteit en hierover rapporteren aan de fractie;

· beleidsvoorbereidend werk verrichten en teksten interpreteren;

· ondersteunen van de parlementsleden in de commissies van het Vlaams Parlement;

Profiel:

· u beschikt over einddiploma universitair onderwijs, bij voorkeur een master in de 
economie of een vergelijkbaar diploma;

· een brede algemene ontwikkeling;

· redactionele vaardigheden en synthesevermogen om complexe zaken begrijpelijk voor te 
stellen;

· zelfstandig en flexibel in teamverband kunnen werken;

· een perfecte kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Frans;

· beleidservaring is een pluspunt. 
Wij verwachten dat de kandidaat overtuigd is van de meerwaarde van de christen- democratische visie op de ontwikkeling van de samenleving;

Wij bieden:

· een voltijds contract van onbeperkte duur;

· een aantrekkelijk loon en een statuut op universitair niveau, met inbegrip van onder 
andere een hospitalisatieverzekering, bedrijfsrestaurant, enz.;

· een bevoorrechte werkomgeving in het Vlaams parlement.

De selectie zal gebeuren op grond van een schriftelijke en een mondelinge proef over de kennis van de te volgen materie. De schriftelijke proef zal plaatsvinden op maandag 19 december 2016 om 10 uur.

Sollicitaties, vergezeld van een CV, per mail voor donderdag 15 december 2016 richten aan Yves De Graeve, fractiesecretaris CD&V-fractie, yves.degraeve@vlaamsparlement.be.

De CD&V-fractie in het Vlaams Parlement biedt gelijke kansen aan alle sollicitanten. Zowel vrouwen als mannen, mensen met verschillende afkomst, leeftijd en met of zonder handicap zijn welkom. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden. De CD&V-fractie in het Vlaams Parlement accepteert geen discriminatie. Niet bij de selecties en niet op de werkvloer.

Print Print

In het Canvas-programma Terzake van dinsdag 16 december 2014 werd mijn mening gevraagd over de vermogenswinstbelasting:

Schermafbeelding 2014-12-17 om 09.44.54

Zie de volledige reportage.

Print Print

Toen het tekort op de begroting nog (nominaal) onder de 3% zat, leek het alsof het overheidsbudget helemaal onder controle was. Nu het terug op 3% staat, lijkt dep5dehaenemartens slinger dan weer al te ver de andere richting uit te gaan en is de hysterie nooit ver weg. Het loont de moeite om een historische vergelijking te maken om nuchter te kunnen inschatten voor welke begrotingsinspanning we…

Print Print

‘Wat is uw alternatief?’ op die vraag bleef de oppositie de voorbije weken het antwoord schuldig. In debatten kwam men niet verder dan wat casuïstiek zoals ‘snoeien in de regionale luchthavens’.

Zonder alternatieve begroting vanwege de oppositie strandt elk debat in een opbod aan nieuwe beloftes, die geen enkele partij waar kan maken omdat er geen geld voor is. Onrealistische voorstellen tasten de geloofwaardigheid van de gehele politiek aan. Het moet anders. En het kan anders.

In Nederland bestaat al vele jaren de traditie dat oppositiepartijen nadat de regeringsbegroting wordt voorgesteld op Prinsjesdag een zogenaamde ‘tegenbegroting’ indienen. Toen de Nederlandse SP enkele weken geleden weigerde een tegenbegroting in te dienen, kwam ze dermate onder vuur te liggen dat het een week later alsnog een tegenbegroting indiende om haar geloofwaardigheid te herstellen! Deze tegenbegrotingen worden zelfs nagerekend door het onafhankelijke Nederlands Centraal Planbureau.

Dit moet ook in het Vlaams Parlement kunnen. Het reglement van het Vlaams Parlement moet aangepast worden om het mogelijk te maken voor de oppositiepartijen om – nadat de regeringsbegroting is ingediend – een tegenbegroting in te dienen…

Print Print

Het gat in de begroting kunnen we in één klap al een heel stuk kleiner maken, structureel. De sociale partners bereikten begin dit jaar een akkoord over de besteding van 400 miljoen euro voor de verhoging van sociale uitkeringen en een even groot bedrag voor een verlaging van de lasten op arbeid. Kostprijs voor de overheid? 480 miljoen euro in 2013, en 800 miljoen euro voor de komende jaren. Doordat de middelen netjes in twee werden verdeeld/versnipperd tussen werknemers en werkgevers staat de kost ervan voor de overheid niet in verhouding tot de (beperkte) impact op de werkgelegenheid en er was vorig jaar geen gestegen welvaart om te verdelen. Laten we deze maatregelen dan ook gewoon schrappen …

Print Print
Paginas: 1 2 3 Volgende pagina »
About

Over deze Blog

We mogen hierbij niet enkel naar de dingen kijken zoals ze zijn en ons afvragen: waarom? Het is hoog tijd om nieuwe ideeen te lanceren en ons af te vragen: waarom niet?

Peter’s Twitter
 
RSS