k bleef de hele nacht op, toch was het hard ontwaken. De verkiezing van Trump zal een grotere impact hebben op Europa dan de Brexit. Onder Trump zal de VS terugplooien op zichzelf. Niet alleen door een muur te bouwen aan de Mexicaanse grens, maar ook door haar steun aan de NAVO terug te schroeven. Trump zei al eerder dat hij niet weet of hij de ‘Baltische staten zal verdedigen als ze zouden worden aangevallen door Rusland’. De historische bondgenoot van Europa wil niet langer onze bondgenoot zijn, laat staan dat hij betrouwbaar zou zijn …

Print Print

jobsDe aankondiging van het ontslag van 3.500 werknemers bij ING is een sociaal drama. Eerder waren er al soortgelijke aankondigingen bij AXA en P&V. De oorzaak is hier niet de globalisering zoals bij Caterpillar, maar wel de automatisering. De opkomst van digitaal bankieren lijkt een kaalslag te ontketenen in het kantorennetwerk van financiële instellingen. In het moederland van ING – Nederland – is de digitalisering al verder doorgedrongen dan bij ons, ook in heel wat andere sectoren. De banen die hierdoor verdwenen, werden er echter vervangen door nieuwe. De werkloosheid bedraagt in Nederland vandaag amper 6 procent en hun economie trekt terug aan. De automatisering leidt dus niet noodzakelijk tot minder jobs …

Print Print

42-27129863Erfenissen zijn vaak complex en niet zelden een bron van conflicten. Vaak ontstaat er ook wrevel omtrent het betalen van de successierechten (recent herbenoemd als erfbelasting). Veel heeft te maken met de verouderde regelgeving die op sommige vlakken in groot contrast staat met de nieuwe realiteiten in onze maatschappij: mensen leven langer, er zijn meer nieuw-samengestelde gezinnen waarbinnen ook emotioneel-affectieve banden groeien, en de prijzen van roerende en onroerende goederen zitten al jaren in stijgende lijn. Vlaams volksvertegenwoordigers Katrien Schryvers, Peter Van Rompuy en fractievoorzitter Koen Van den Heuvel snijden in een nieuwe conceptnota een aantal pijnpunten aan…

Print Print

Brexit debat Vlaams Parlement Van Rompuy

De Brexit is een wake up call.

Blijkbaar zit de onvrede nog dieper dan velen hadden verwacht …

Print Print

Er loopt een diepe kloof door het Verenigd Koninkrijk. Een verpletterende meerderheid van de jonge Britten zag haar toekomst wél in de EU. Het probleem was dat te weinig jonge Britten – en andere pro-Europeanen – zijn gaan stemmen. Al tijdens de campagne heeft het Remain-kamp te lang gedacht dat het wel zo’n vaart niet zou lopen. Ze hebben toegelaten dat het publieke debat gekaapt werd door extreme stemmen in tabloids. Doordat ook Cameron de voorbije jaren de EU nooit echt verdedigd heeft, kon het Brexit kamp aan geloofwaardigheid winnen. De les is dat gematigde stemmen veel heviger moeten opkomen voor hun overtuiging. De stille meerderheid moet haar stem veel luider doen klinken als het wil voorkomen dat het nog in de minderheid wordt gesteld …

Print Print
About

Over deze Blog

We mogen hierbij niet enkel naar de dingen kijken zoals ze zijn en ons afvragen: waarom? Het is hoog tijd om nieuwe ideeen te lanceren en ons af te vragen: waarom niet?

Peter’s Twitter
 
RSS