Samen met mijn broer Thomas schrijf ik soms een filmbespreking voor onze eigen website filmbespreking.be. Er leek mij geen betere aanleiding om de draad terug op te nemen dan de meest gelauwerde politieke thriller van het moment. House of Cards is een Amerikaanse politieke serie van Netflix, waarin Kevin Spacey zo sterk acteert dat je bijna verslaafd de ene episode na de andere streamt. Op vrijdag 27 februari komt het derde seizoen uit. Die nacht is al geblokkeerd in mijn agenda …

Print Print

De gouverneur van de Nationale Bank Luc Coene is een intelligent man. Met zijn welgemikte oneliner ‘hoe meer, hoe beter’ zette hij de tax shift in de markt als een2597997 instrument voor tewerkstelling. Een stevig uit de kluiten gewassen tax shift is op dit ogenblik wel degelijk de krachtigste hefboom om onze economie een echte ‘competitiviteitsschok’ toe te dienen. Dat geldt des te meer in deze tijden van…

Print Print

Op initiatief van Vlaams Parlementsleden Peter Van Rompuy en Mathias De Clercq werd een meerderheid gevonden om een resolutie in te dienen voor de uitrol vanzelfrijdende-auto-google-kan-snelheidslimiet-overtreden een proefproject voor zelfrijdende auto’s op privaat of semi-publiek terrein in Vlaanderen. Ook op federaal vlak werd een resolutie ingediend om het wetgevend kader aan te passen zodat…

Print Print

Een jaar is in politiek een eeuwigheid.unnamed-1

En in één week kan zelfs alles veranderen.

En daarna de verijdelde aanslagen in ons land.

Vooreerst waren er de aanslagen in Parijs.

Maar ook economisch is plots veel veranderd…

Print Print

Vlaams Parlementslid Peter Van Rompuy (Beersel) vernam via de media dat de Europese Commissie op zoek is naar twee nieuwe gebouwen. Voor het eerst2501206overweegt de Europese Commissie om zich ook buiten het Brussels Gewest te vestigen. ‘Dit is een unieke kans voor Vlaanderen – en in het bijzonder de Vlaamse Rand – om een deel van de Europese instellingen naar hier te halen. De komst van de Europese instellingen betekent…

Print Print
About

Over deze Blog

We mogen hierbij niet enkel naar de dingen kijken zoals ze zijn en ons afvragen: waarom? Het is hoog tijd om nieuwe ideeen te lanceren en ons af te vragen: waarom niet?

Peter’s Twitter
 
RSS