fill_642x386_57418273Peter Van Rompuy wil elke jongere tussen 18 en 25 jaar een gegarandeerd aanbod doen tot een vrijwillige burgerdienst van normaliter 1 jaar. Onze maatschappij heeft nood aan plekken waar alle lagen van de bevolking elkaar ontmoeten. Eén van de plaatsen waar dit vroeger gebeurde, was de verplichte legerdienst. De vrijwillige burgerdienst zou een zo’n nieuwe ontmoetingsplaats kunnen creëren, waar jongeren gezamenlijk burgerzin kunnen ontwikkelen door te participeren aan maatschappelijke projecten.

De deelname aan de burgerdienst is volledig vrijwillig. Om een evenwichtige sociale mix na te streven, is een gegarandeerd aanbod nodig. Dat kan gerealiseerd worden door alle jongeren tussen 18 en 25 jaar een brief te sturen met een uitnodiging, door een kennismakingsdag waarbij de vrijwillige burgerdienst aan elke jongere wordt voorgesteld (eventueel tijdens de schooluren). Daarnaast is een wettelijk statuut vereist om onthaalorganisaties te motiveren om plaatsen aan te bieden aan de gemotiveerde jongeren.

Het doel van een gegarandeerd aanbod van een vrijwillige burgerdienst is om tegen 2020 6.000 Vlaamse jongeren tussen 18 en 25 aan een burgerdienst te laten deelnemen.

Het CD&V WIJ-congres (november 2016) stemde in met dit voorstel. Op 15 februari 2017 diende Van Rompuy dan ook in het Vlaams parlement een conceptnota in. Ook via de Senaat zal hij initiatief nemen.

Print Print

Geef een reactie
No comments yet.

About

Over deze Blog

We mogen hierbij niet enkel naar de dingen kijken zoals ze zijn en ons afvragen: waarom? Het is hoog tijd om nieuwe ideeen te lanceren en ons af te vragen: waarom niet?

Peter’s Twitter
 
RSS