Aannemers en studiebureaus moeten zich verzekeren voor beroepsaansprakelijkheid
Peter Van Rompuy bekomt hoorzittingen met betrokken beroeps- en consumentenorganisaties

Gisteren boog de Senaatscommissie Financiën en Economische Aangelegenheden zich voor de eerste keer over het wetsvoorstel i.v.m. de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor werken in onroerende staat ingediend door de CD&V-senatoren Wouter Beke en Peter Van Rompuy. Laatstgenoemde bekwam dat de commissie spoedig hoorzittingen zal organiseren met de betrokken beroeps- en consumentenorganisaties.

Sinds 2006 zijn architecten wettelijk verplicht zich te verzekeren voor hun beroepsaansprakelijkheid. Andere bouwactoren, zoals aannemers en studiebureaus, zijn dat tot op heden niet. Hierdoor dreigen consumenten in de kou te blijven staan en is het niet denkbeeldig dat architecten vaker aansprakelijk worden gesteld.

Het Grondwettelijk Hof sprak zich in haar arrest van 12 juli 2007 uit over deze discriminatie. Het Hof stelt onomwonden dat de wetgever de andere actoren in de bouwakte – lees de aannemers en studiebureaus – ook wettelijk moet verplichten om zich te verzekeren voor hun beroepsaansprakelijkheid om een einde te maken aan deze discriminatie.

De Senaatscommissie Financiën en Economische Aangelegenheden besliste gisteren om spoedig hoorzittingen te organiseren met de betrokken beroeps- en consumentenorganisaties. Senator Peter Van Rompuy dringt er bij de andere politieke partijen op aan om snel vooruitgang te maken in dit belangrijke dossier.

Peter Van Rompuy: ,,Het grote succes van het meldpunt bouwblunders bij de FOD Economie, opgericht door minister Van Quickenborne naar aanleiding van het tv-programma Red mijn huis, maakt duidelijk dat er een reële behoefte bij de consumenten bestaat voor een betere bescherming ten aanzien van aannemers die hun werk niet goed doen. Bovendien, wie kent geen familielid, vriend of kennis die reeds bouwperikelen mocht meemaken. Wij wensen daarom een betaalbare verzekering in te voeren waarbij bonafide aannemers, die het merendeel van de sector uitmaken, niet opnieuw het slachtoffer worden van malafide aannemers die de sector een slechte reputatie bezorgen.’’

Print Print

Geef een reactie
No comments yet.

About

Over deze Blog

We mogen hierbij niet enkel naar de dingen kijken zoals ze zijn en ons afvragen: waarom? Het is hoog tijd om nieuwe ideeen te lanceren en ons af te vragen: waarom niet?

Peter’s Twitter
 
RSS