fotocoverPeterVan Confrontatie Naar Vertrouwen

Een enorm reservoir aan ondernemerschap, engagement en creativiteit ligt te wachten om te worden aangeboord …

We staan niet voor een economische storm, maar voor een klimaatsverandering. Nieuwe evoluties leiden evenwel steeds vaker tot confrontatie, in plaats van tot vooruitgang. Het tempo aan verandering ligt ondertussen zo hoog dat bestaande structuren – op welk beleidsniveau ook – nog amper kunnen volgen en hun grip op de realiteit dreigen te verliezen. Ondanks de uitgebreide gezondheidszorg regent het burn-outs. Ondanks investeringen in loopbaanbegeleiding stijgt het aantal openstaande vacatures (zelfs bij stijgende werkloosheid!). Ondanks de hoge belastingdruk beschermen pensioenen steeds minder tegen armoede, … Het mag niet verbazen dat het vertrouwen in heel wat instellingen vandaag op rood staat. Het gebrek aan greep op de richting waarin onze samenleving evolueert, voedt een sentiment van defaitisme. Het eigen land in de buitenlandse media evenwel bestempelen als de ‘zieke man van Europa’ lost niets op. Integendeel, het dreigt uit te groeien tot een ‘self fulfilling prophecy’.

Als we de crisis willen overwinnen, is de wijze waarop we inspelen op verandering aan verandering toe. Er dient zich een ‘window of opportunity’ aan om een nieuw reservoir aan ondernemerschap, engagement en creativiteit aan te boren. Om dit ten volle te laten renderen, willen we 5 grote verschuivingen realiseren …

U kan het (socio-economische) Manifest hier gratis downloaden: Van Confrontatie Naar Vertrouwen

Als u het manifest graag in boekvorm bestelt, mail dan uw adres naar petervanrompuy@gmail.com.

U kan hieronder dadelijk reageren, maar ik neem ook graag de tijd om met u en uw leden in debat te gaan over hoe we het ondernemerschap, engagement en creativiteit nieuwe zuurstof kunnen geven!

Er is slechts één iets dat dromen onbereikbaar maakt. De angst om te falen. Paulo Coelho

Print Print

864x486Als Wilders niet echt kan doorbreken (13%) na een vluchtelingencrisis, IS, Trump en de Brexit wil dat onmiskenbaar zeggen dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders het populisme verwerpen. De neergang van PVV in de peilingen – die accuraat bleken te zijn! – begon al eind 2016, niet toevallig tegelijk met…

Print Print

1875678492016 was zo’n jaar waar dingen gebeurd zijn waarvan we zeggen ‘ik weet nog waar ik toen was’. Ik had net mijn kinderen naar school gebracht en reed naar het station op de ochtend van 22 maart. Vorig jaar kwam niet alleen het terrorisme angstvallig dichtbij, maar ook het populisme. Net over het Kanaal, kozen de Britten ervoor om de EU te verlaten, nochtans het fundament van 70 jaar vrede in Europa, en in het witte huis zit nu Donald Trump. Toen hij pas verkozen was, zeiden sommigen dat we Trump ‘serieus moesten nemen, maar niet letterlijk’. Nu hij president is, weten we dat…

Print Print

VlaamsParlement_LogoDe CD&V-fractie in het Vlaams Parlement wenst over te gaan tot de aanwerving van een

adviseur voor het beleidsdomein begroting en fiscaliteit. Het betreft een voltijdse opdracht.

Taakomschrijving:

· opvolgen van de evoluties op het vlak van de regelgeving en het beleid in de domeinen 
begroting en fiscaliteit en hierover rapporteren aan de fractie;

· beleidsvoorbereidend werk verrichten en teksten interpreteren;

· ondersteunen van de parlementsleden in de commissies van het Vlaams Parlement;

Profiel:

· u beschikt over einddiploma universitair onderwijs, bij voorkeur een master in de 
economie of een vergelijkbaar diploma;

· een brede algemene ontwikkeling;

· redactionele vaardigheden en synthesevermogen om complexe zaken begrijpelijk voor te 
stellen;

· zelfstandig en flexibel in teamverband kunnen werken;

· een perfecte kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Frans;

· beleidservaring is een pluspunt. 
Wij verwachten dat de kandidaat overtuigd is van de meerwaarde van de christen- democratische visie op de ontwikkeling van de samenleving;

Wij bieden:

· een voltijds contract van onbeperkte duur;

· een aantrekkelijk loon en een statuut op universitair niveau, met inbegrip van onder 
andere een hospitalisatieverzekering, bedrijfsrestaurant, enz.;

· een bevoorrechte werkomgeving in het Vlaams parlement.

De selectie zal gebeuren op grond van een schriftelijke en een mondelinge proef over de kennis van de te volgen materie. De schriftelijke proef zal plaatsvinden op maandag 19 december 2016 om 10 uur.

Sollicitaties, vergezeld van een CV, per mail voor donderdag 15 december 2016 richten aan Yves De Graeve, fractiesecretaris CD&V-fractie, yves.degraeve@vlaamsparlement.be.

De CD&V-fractie in het Vlaams Parlement biedt gelijke kansen aan alle sollicitanten. Zowel vrouwen als mannen, mensen met verschillende afkomst, leeftijd en met of zonder handicap zijn welkom. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden. De CD&V-fractie in het Vlaams Parlement accepteert geen discriminatie. Niet bij de selecties en niet op de werkvloer.

Print Print

fill_642x386_57418273Peter Van Rompuy wil elke jongere tussen 18 en 25 jaar een gegarandeerd aanbod doen tot een vrijwillige burgerdienst van normaliter 1 jaar. Onze maatschappij heeft nood aan plekken waar alle lagen van de bevolking elkaar ontmoeten. Eén van de plaatsen waar dit vroeger gebeurde, was de verplichte legerdienst. De vrijwillige burgerdienst zou een zo’n nieuwe ontmoetingsplaats kunnen creëren, waar jongeren gezamenlijk burgerzin kunnen ontwikkelen door…

Print Print
Paginas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...29 30 31 Volgende pagina »
About

Over deze Blog

We mogen hierbij niet enkel naar de dingen kijken zoals ze zijn en ons afvragen: waarom? Het is hoog tijd om nieuwe ideeen te lanceren en ons af te vragen: waarom niet?

Peter’s Twitter
 
RSS