Het dreigend stroomtekort is opnieuw brandend actueel. Het thema zal ook deze en volgende winters meermaals terugkomen. Niet enkel de overheid, maar120130010326-nudge-lights-factory-sticker-vertical-galleryook gezinnen moeten duurzaam met energie omgaan. Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Van Rompuy wijst hiervoor op de mogelijkheid van nudges. Het betreft een economische gedragswetenschap die burgers motiveert hun gedrag aan te passen door kleine en kosteloze ingrepen in het…

Print Print

De Minister van Onderwijs heeft in haar beleidsnota de oprichting van een ‘Task Force Onderwijs Vlaamse Rand’ opgenomen. Daarin zal alle onderwijsexpertise worden gebundeld van leraars, directeurs en begeleiders die dagdagelijks ervaring hebben met het opvangen van anderstaligheid in het onderwijs. De taakstelling van de Task Force is tweeledig: ten eerste komen tot een synthese van het bestaande studiemateriaal en het kiezen van methodieken die bewezen hebben effectief te werken op te terrein, en ten tweede ervoor te zorgen dat…

Print Print

Toen het tekort op de begroting nog (nominaal) onder de 3% zat, leek het alsof het overheidsbudget helemaal onder controle was. Nu het terug op 3% staat, lijkt dep5dehaenemartens slinger dan weer al te ver de andere richting uit te gaan en is de hysterie nooit ver weg. Het loont de moeite om een historische vergelijking te maken om nuchter te kunnen inschatten voor welke begrotingsinspanning we…

Print Print

Open brief aan Marc Coucke. Geachte heer Coucke, …

Print Print

Peter Van Rompuy dient een voorstel van resolutie in om testritten met de zelfrijdende auto op Vlaamse wegen toe te laten. Door de zesde staatshervorming is hetgooglecar gebruik van de weg een Vlaamse bevoegdheid geworden. Daarenboven werd ook in het federale regeerakkoord door de Zweedse coalitie het pad geëffend met een princiepsakkoord tot creatie van…

Print Print
Paginas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...39 40 41 Volgende pagina »
About

Over deze Blog

We mogen hierbij niet enkel naar de dingen kijken zoals ze zijn en ons afvragen: waarom? Het is hoog tijd om nieuwe ideeen te lanceren en ons af te vragen: waarom niet?

Peter’s Twitter
 
RSS